OBS!

Skoterförbud Gitsfjället 23 mars – 5 maj

Länsstyrelsen Västerbotten har fattat ett beslut om att stänga Gitsfjällets naturreservat för skoterkörning resten av säsongen av hänsyn till renskötseln. Området ligger på kommungränsen mellan Vilhelmina och Dorotea. Vid frågor och funderingar, kontakta länsstyrelsen.

Skoterlederna i området är fortsatt öppna som vanligt.

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/skotertrafik/skoteravstangningar/Pages/default.aspx