Lägesrapport

Det är ej stakat över Malgomaj från Malgonäs till Skansholm.

Se upp för dåliga isar och mycket vatten under snön.

 

Delar även detta viktiga meddelande från Vilhelmina Kommun:

Risk för svaga isar på Kultsjön och Kultsjöån mars-april 2018!

Med anledning av planerade arbeten vid Stalons kraftverk kommer Kultsjön att sänkas av tidigare i år än vad som är normalt. Detta kan orsaka försämrade isförhållanden på Kultsjön och Kultsjöån. Arbetet vid Stalons kraftverk planeras att pågå i mars och april. Under denna tid kommer vattenföringen i Kultsjöån att öka vilket kan orsaka försämrade isförhållanden på sträckan Kultsjön-Malgomaj.