Utökat beslut om förbud terrängkörning

För kännedom- utökat beslut om föreskrift om förbud för terrängkörning inom området kring södra Gardfjället gällande från och med 30/9. 

Följande leder hålls öppna: Virisen-Fättjarn & Matsdal-Virisen. 

Med vänliga hälsningar / Buerie heelsegigujmie

Ingela Karlsson Fritidskonsulent 

0940 – 140 46

Vilhelmina kommun / Vualtjeren tjïelte Torget 6, 912 81 VILHELMINA

www.vilhelmina.se