Meddelande från Meselefors Skoterklubb Snökristallen

Gumman tö har gjort entre med töväder så vi har beslutat att stänga leden över älven i Råsele.