Ledstatus

2019-01-09

Leden över älven i Meselefors är öppen och stakad.

Avvik ej från leden och håll er mellan pinnarna.