Gitsfjället

Publiceringsdatum: 15 april 2019

Gitsfjället stängs för skotertrafik 24 april

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som förbjuder skotertrafik i Gitsfjällets naturreservat 24 april till 4 maj 2019.

Beslutet beror på att Vilhelmina södra sameby kommer att ha renar i området.

Förbudet gäller inte:

  • Yrkesutövare som anges i 1 § TKF 1-6
  • Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga
  • Skoterlederna Saxnäs–Borgafjäll och Saxnäs–Bijjie Lijhtie.

Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken inom Vilhelmina södra samebys marker, Vilhelmina och Dorotea kommuner.PDF

Kontakt

Förbud Södra Gardfjället

Södra Gardfjället stängs för skotertrafik

Beslut om föreskrift om förbud för terrängkörning inom området kring Södra Gardfjället, innehållande kalfjällsdelarna Fågelfjället, Grönfjället, Klippfjället, Grapsarn och del av Klitvallen inom Vilhelmina kommun.

Beslut om föreskrift
Vilhelmina kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörnings- förordningen (1978:594) att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogad karta i beslutet). Gällande kalfjällsdelar inom Södra Gardfjället.

Förbudet gäller från den 19 april 2019 till 4 maj 2019
Förbudet gäller ej Kittelfjället eller Henriksfjället och ej heller lederna runt förbudsområdet. Förbudet gäller ej:
1. Yrkesutövare som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 1 – 6.
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Leden genom Grantonskalet är stängd, i övrigt hålls markerade skoterleder runt området öppna som vanligt.

Se hela beslutet här.

Risk för svaga isar!

Risk för svaga isar längs Kultsjöån, april-maj 2019

Med anledning av planerade arbeten vid Stalons kraftverk kommer vatten att ledas via Kultsjöån, Bijje Lijhtie och Vuelie Lijhtie till Malgomaj.

Detta kan orsaka försämrade isförhållanden på sträckan Kultsjön-Malgomaj. Arbetet vid Stalons kraftverk planeras att pågå till mitten av april men isarna kan vara förrädiska en lång tid efter att arbetet slutförts.

Ångermanälvens Vattenregleringsföretag