Skoteravstängningar

Skoteravstängningar

Majförbudet

Majförbudet inträder den 5 maj och efter det krävs det dispens från Länsstyrelsen för att köra snöskoter på statlig mark.

Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och här.

För aktuella gränser se skoterwebben.

Aktuella avstängningar

Vilhelmina norra samebys marker

Länsstyrelsen har beslutet om föreskrifter som reglerar skotertrafiken i tre områden (A-C) på Vilhelmina norras marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder i följande områden:

A. Södra Gardfjället-Henriksfjället-Fågelfjället-Valfjället från den 24 april t o m 4 maj 2018

B. Klitvallen från den 24 april t o m 1 maj 2018

C. Tjahkevaartoe från den 1 maj t o m 4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

– Skoterlederna:Kittelfjäll-Virisen, 24 april – 4 maj; Borkan – Virisen, 24 april – 4 maj; Grönfjäll – Klitvallen 1 maj – 4 maj

– Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

 

Vapstens samebys marker

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som reglerar skotertrafiken i fyra områden (A-D) på Vapstens marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder i följande småviltsjaktområden:

A. VA 18-19 (N. Gardfjället och Gebna) från den 17 april t o m 4 maj    2018

B. VA 10 (Anjonaområdet) från den 17 april t o m 29 april 2018

C. VA 11, 12, 13, 14, 15, 17 (Virisfjäll-Arefjällsområdet) från den 23 april t o m 4 maj 2018

D. VA 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (S. Storfjällsområdet) från den 25 april t o m  4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

– Skoterlederna: Matsdal-Virisen, Lövlund-Virisen, Boxfjället-Ropen.

– Isarna på Virisen och Ropen

– Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

– Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Ammarnäs, Skebleskalet

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som inte tillåter ortsbor att köra snöskoter i området Marsivagge-Skebleskalet-Dalovardo. Grans sameby håller renar i området. Föreskrifterna gäller från den 12 april 2018 till den 4 maj 2018. Undantaget är ortsbor som ska färdas till upplåtna fiskevatten eller till egen stuga den kortaste vägen.

 

Gratis app om fjällsäkerhet

En liten upplysning till er alla skoteråkare:

Det finns en gratis app som heter FJÄLLSÄKERHET som man kan ladda ner. I den finns kartor över aktuella förbudsområden och olika skoterleder i fjällen. I denna app kan man lägga in färdmeddelande samt markera sin färd. Även skriva in vilka som följer med. Glöm ej bort att gå in och kolla detta och kom ihåg farliga isar samt lavinfaran.

Lägesrapport

Det är ej stakat över Malgomaj från Malgonäs till Skansholm.

Se upp för dåliga isar och mycket vatten under snön.

 

Delar även detta viktiga meddelande från Vilhelmina Kommun:

Risk för svaga isar på Kultsjön och Kultsjöån mars-april 2018!

Med anledning av planerade arbeten vid Stalons kraftverk kommer Kultsjön att sänkas av tidigare i år än vad som är normalt. Detta kan orsaka försämrade isförhållanden på Kultsjön och Kultsjöån. Arbetet vid Stalons kraftverk planeras att pågå i mars och april. Under denna tid kommer vattenföringen i Kultsjöån att öka vilket kan orsaka försämrade isförhållanden på sträckan Kultsjön-Malgomaj.

 

SKOTERLEDSAVGIFTER 2018

På förekommen anledning och efter många samtal till VBS om olika priser vad gäller ledavgifter

för VBS och Vilhelmina kommun vill vi härmed informera om vad som gäller:

Vecka / helg                                               150 kronor

Säsong inklusive dekal                           250 kronor

Dessa avgifter gäller i hela Vilhelmina kommun oavsett vilken förening eller klubb Ni köper ledavgift hos förutom Saxnäs, Saxnäs idrotts & bygdeförening, som numera har en egna avgifter.

Ni kan, som tidigare, även betala in ledavgift till vbs på: BG 5514-0891

eller Swish 123 327  5690.

Skriv gärna vilken klubb eller förening som avgiften ska gå till.

Betala ledavgift = bra leder

 

Vilhelminabygdens skoterorganisation