Nya ledavgiftspriser hösten 2018

Vid årsmötet för VBS i Klimpfjäll den 19 november 2017 beslutades att VBS till säsongen 2018/2019 skall införa nya ledavgifter enligt följande:

SÄSONGSKORT Kommunbo                          250kr    Dekal ingår

SÄSONGSKORT Övriga                                    400kr   Dekal ingår

VECKOKORT Kommunbo                                150kr    Kom ihåg att ange veckonummer

VECKOKORT Övriga                                         250kr    Kom ihåg att ange veckonummer

Bankgiro till VBS är 5514-0891 eller Swish-nr 123 327 5690

Märk även om det är någon speciell förening ni vill stödja.

Tack för ert bidrag med förhoppning om en fin vinter med härliga skoterleder!

VILHELMINABYGDENS SKOTERORGANISATION

Skoteravstängningar

Skoteravstängningar

Majförbudet

Majförbudet inträder den 5 maj och efter det krävs det dispens från Länsstyrelsen för att köra snöskoter på statlig mark.

Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och här.

För aktuella gränser se skoterwebben.

Aktuella avstängningar

Vilhelmina norra samebys marker

Länsstyrelsen har beslutet om föreskrifter som reglerar skotertrafiken i tre områden (A-C) på Vilhelmina norras marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder i följande områden:

A. Södra Gardfjället-Henriksfjället-Fågelfjället-Valfjället från den 24 april t o m 4 maj 2018

B. Klitvallen från den 24 april t o m 1 maj 2018

C. Tjahkevaartoe från den 1 maj t o m 4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

– Skoterlederna:Kittelfjäll-Virisen, 24 april – 4 maj; Borkan – Virisen, 24 april – 4 maj; Grönfjäll – Klitvallen 1 maj – 4 maj

– Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6- Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

 

Vapstens samebys marker

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som reglerar skotertrafiken i fyra områden (A-D) på Vapstens marker.

Skotertrafik förbjuds i terräng och på skoterleder i följande småviltsjaktområden:

A. VA 18-19 (N. Gardfjället och Gebna) från den 17 april t o m 4 maj    2018

B. VA 10 (Anjonaområdet) från den 17 april t o m 29 april 2018

C. VA 11, 12, 13, 14, 15, 17 (Virisfjäll-Arefjällsområdet) från den 23 april t o m 4 maj 2018

D. VA 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (S. Storfjällsområdet) från den 25 april t o m  4 maj 2018

Föreskrifterna gäller inte:

– Skoterlederna: Matsdal-Virisen, Lövlund-Virisen, Boxfjället-Ropen.

– Isarna på Virisen och Ropen

– Yrkesutövare enligt 1 § TRF 1-6

– Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Ammarnäs, Skebleskalet

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som inte tillåter ortsbor att köra snöskoter i området Marsivagge-Skebleskalet-Dalovardo. Grans sameby håller renar i området. Föreskrifterna gäller från den 12 april 2018 till den 4 maj 2018. Undantaget är ortsbor som ska färdas till upplåtna fiskevatten eller till egen stuga den kortaste vägen.