Styrelsen

Ordförande: Runar Fjällström  tel. 070-619 08 10

Vice Ordförande: Lotta Asplund  tel. 070-554 70 82

 

Ledamöter: Lillan Lakkafjell, Hans Lönnberg, , Kennet Fjällstedt

Suppleanter: Tomas Sandqvist, Thomas Lindberg, Johan Danielsson, Richard Sjögren