Vid besök hos VBS-kansliet

På grund av rådande corona smittspridning så kommer VBS-kansliet

ha begränsat öppet. För besök så ring i god tid före. Finns alltid nåbar på telefon 070-610 16 14

eller via mail vbs@skoterleder.com.

Även ordförande Kjell Tinderfjäll kan nås på tel. 070-373 28 21.

Vänligen Kansliet/ Anna-Karin Kanon