VBS-kansliets öppettider

Välkommen till VBS-Kansliet som har följande öppettider:

MÅNDAG – ONSDAG 08.00 – 17.00

TORSDAG 08.00 – 15.00

Lunchstängt kl. 12.30 – 13.30

Telefon: 0940-143 71 eller 070-610 16 14

Mailadress: vbs@skoterleder.com

Övrig tid hänvisas till ordförande Kjell Tinderfjäll tel. 070-373 28 21

Kungörelse: Södra Gardfjället nytt naturreservat i Vilhelmina kommun

Grantonskalet.

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Vilhelmina kommun, Södra Gardfjället. Naturreservatet är 38 886 hektar stort och ligger norr om Kittelfjäll. Beslutet berör endast statlig mark.

I naturreservatet finns i stort sett alla för fjällen karaktäristiska naturtyper. Landskapet är storslaget med fjälldalar omgivna av branta fjäll. Det finns också stora områden med fjällbjörkskog och våtmarker med slingrande vattendrag och klara sjöar. I Södra Gardfjällets naturreservat finns flera intressanta besöksmål som är väl värda att besöka året om.